Hem

Jag heter Eliza Roszkowska Öberg.

Jag arbetar på Expisoft som affärsområdeschef (Business Area Manager) sedan 2017. Tidigare arbetade jag på Cybercom och Teleca.

Under två mandatperioder var jag Riksdagsledamot och representerade Moderaterna i Sveriges Riksdag. Jag var ledamot i Trafikutskottet där jag hade ansvar för IT-politiska frågor och elektronisk kommunikation. Jag arbetade med regulatoriska frågor inom bland annat telekom, bredband och frekvenshantering. Jag hade även ansvar för politiska frågor kring trafiksäkerhet samt elbilar. Mitt Riksdagsuppdrag innebar att agera företrädare för partimedlemmar, medborgare samt IT- och telekombranschen genom täta kontakter med ledande företrädare för företag, organisationer och myndigheter verksamma på området vilket resulterade i ett stort nätverk inom branschen.  Jag ordnade många seminarier och workshops om bland annat e-förvaltning, IT i skolan och intelligenta transportsystem. Andra områden som jag var engagerad i var IT-säkerhet, Grön IT och e-hälsa. Jag debatterade i talarstolen och på olika evenemang, skrev många artiklar, bloggade och besökte många verksamheter för att få bättre förståelse för deras utmaningar.

Jag är ledamot i kommunfullmäktige i Österåker samt styrelseledamot i SME-D, en branschorganisation för små och medelstora företag inom försvars- och säkerhetssektorn.

Musiken fyller mina lediga stunder. Jag spelar gitarr, sjunger och går gärna på konserter. Jag älskar att simma, åka skidor och dansa.